Tradice MŠ :
- hraní maňáskového divadla učitelkami MŠ - uvedení do int. bloku
- pořádání divadelních představení v MŠ
- návštěva divadelních představení , výstav
- návštěva Planetária, Národní galerie
- třídní oslavy svátků a narozenin, obdarování oslavence
- výstavy prací dětí
- poznávací vycházky do okolí školy
- pořádání Mikulášské nadílky
- pořádání vánoční besídky pro rodiče
- návštěva v ZŠ
- pořádání karnevalů
- pořádání školních výletů
- oslava MDD
- pořádní školní sportovní olympiády
- účast na obvodní olympiádě
- loučení s předškoláky

Škola v přírodě :
využíváme objekt stálé školy v přírodě v Česticích u Strakonic
Pobytu se účastní zpravidla 30 dětí a 3 učitelky
jarní cca 12 dní - květen
letní cca 12 dní - červenec


Powered by Flippy