• dodržujeme pravidelný denní režim, který je ale natolik flexibilní, že nám umožňuje přizpůsobit činnosti dětí v průběhu dne jejich potřebám a aktuální situaci
  • děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (min. 2 hod. dopoledne) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší (inverze) či povětrnostní podmínky (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr)
  • děti mají dostatek pohybu nejen na zahradě a odpoledne na terase, ale i ve dvou speciálně upravených hernách (tělocvičnách) v MŠ
  • všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování
  • pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, děti mají možnost relaxovat v hracích koutcích
  • nově příchozím dětem nabízíme adaptační program

Scházení dětí : od 7.00 do 8.30 hod.
Rozcházení dětí: od 12.30 do 13.00 hod.
                            
od 15.15 do 17.00 hod.
po domluvě s učitelkou je příchod i odchod dítěte možný kdykoli

Činnosti dětí : časový režim se přizpůsobuje aktuálním potřebám a možnostem dětí

Dopoledne - spontánní činnosti dítěte, činnosti řízené pedagogem
                         zdravotní cvičení a pohybové aktivity
                         svačina
                         spontánní a řízené činnosti
                         pobyt venku
Poledne - oběd
Odpoledne - odpočinek
                        zdravotní cvičení - otužování
                        svačina
                        spontánní a řízené činnosti


Powered by Flippy