Název : Mateřská škola Pštrossova
Adresa : Pštrossova 11/204, 110 00, Praha 1
IČ : 673 65 949
Telefon : 224 93 04 22
Fax: 224 93 04 22
E-mail: mspstros@volny.cz
Ředitelka MŠ: Mgr. Jarmila Zavadilová
Zřizovatel : MČ Praha 1
Název ŠVP : "Putujeme s Kašpárkem"
Provozní doba : 7.00 - 17.00 hod.

Naše motto:
Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem vytvořit pro dítě takové vzdělávací podmínky, aby mohlo optimálně rozvíjet svůj potenciál, a tím získalo dobré základy do života i dalšího vzdělávání.

Mateřská škola Pštrossova má dlouholetou tradici ve vzdělávání předškolních dětí. Byla založena v roce 1883. Nachází se v samostatné budově  městské zástavby v klidné části Prahy 1 - Nové Město. Budova je třípatrová, v přízemí částečně bezbariérová. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Zahrada MŠ se nachází ve Spálené ulici č. 9.

Kapacita MŠ : 75 dětí
Počet tříd : 3 s celodenním provozem
Věkové složení tříd : smíšené
Děti jsou umísťovány do tříd s přihlédnutím k jejich věku a dosaženým kompetencím
   Koťata = 1. + 2. ročník ( 3 - 4leté)
   Štěňata = 1. + 2. ročník (3 - 5leté)
   Medvíďata = 3. ročník + děti s OŠD (5 - 6 leté)

Platby :

Školné : 600,-Kč/ měsíčně
Děti poslední rok před nástupem do ZŠ a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.
Stravné : 48,-Kč/den - celodenní ( dopolední svačina + oběd + odpolední svačina)
                  39,- Kč - polodenní ( dopolední svačina + oběd)


Powered by Flippy