Nßzev : Mate°skß ╣kola P╣trossova
Adresa :
P╣trossova 11/204, 110 00, Praha 1
Telefon :
224 93 04 22
Fax:
224 93 04 22
ěeditelka Mę:
Mgr. Jarmila Zavadilovß

Napi╣te nßm na nß╣ e-mail mspstros@volny.cz.


Powered by Flippy