Předplavecká výchova
Děti od pěti let mohou jedenkrát týdně v průběhu celého školního roku navštěvovat plavecký bazén YMCA. Výuku zajišťují plavčíci Plavecké školy Davidová.
Kroužek " Povídálek"
Je určen pro děti , které mají problém v oblasti řečového projevu. Výuku vede logopedická asistentka, která spolupracuje s klinickou logopedkou Děti se seznamují se správnou výslovnosti, zvyšují si slovní zásobu a učí se souvislému vyjadřování.
Kroužek pro děti s OŠD
Je určen pro děti , kterým byl odložen nástup do ZŠ. Výuku vede školená učitelka MŠ . Na základě individuálních potřeb dětí se zaměřuje na získávání očekávaných kompetencí nutných pro úspěšný start v ZŠ ( např. grafomotorická cvičení).
Angličtina
Je určena pro děti od 4 let. Výuku zajišťuje lektorka z Jazykové školy Spěváček. Děti se dvakrát týdně zábavnou formou seznamují se základy anglického jazyka. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny podle stupně znalostí ( začátečníci + pokročilí).
Hudebně - pohybový kroužek
Je určen pro děti od 4 let. Výuku zajišťuje lektorka Lidové školy umění. Je určen pro děti s hudebně pohybovým nadáním, které se zde seznamují se základy kultivovaného pohybového projevu a rozvíjí své hudební dovednosti.
Aerobik
Je určen pro děti od 4 let. Výuku vede odborná lektorka. Podněcuje děti k radosti z pohybu a učí děti sladit jejich pohybový projev s hudbou.


Powered by Flippy