Součástí školy je vlastní kuchyně.

  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů
  • pro děti je zajištěn pitný režim v průběhu celého pobytu v MŠ
  • mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný interval
  • děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování
  • respektujeme přání rodičů při podávání některých pokrmů či nápojů
  • seznamujeme děti s pravidly správného stolování

Powered by Flippy